DyffrynNantlle360

Croeso i wefan fro Dyffryn Nantlle

Peldroedwyr yn cofio Malcs Teliffon mewn gêm arbennig.

Ar b’nawn ddydd Sul, Medi 22, bydd na gêm elusennol rhwng dau o glybiau’r Dyffryn, wrth i Nantlle Vale herio Talysarn Celts.

Taith tractorau y dyffryn yn codi pres at achos da lleol

Bydd taith tractorau Dyffryn Nantlle ar ddydd Sadwrn ola’r mis yn codi arian er cof am Elfyn Pant Afon. 

Cyfle i leisio barn am statws UNESCO i Dirwedd Llechi Gwynedd

Mae ardal y chwareli yng Ngwynedd wedi cael ei dewis fel enwebiad y DU ar gyfer Safle Treftadaeth y Byd.